Forma prawna

Biuro Doradztwa i Rachunkowości „RAFIKS” – Andrzej Najdora jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze – nr ew. 11756/92 działającym od 25.05.1992 roku.

Uprawnienia

Biuro „RAFIKS” jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr 610.